Đọc gì trên báo in số 4053 ra ngày 10/6/2022

Cập nhật ngày: 09/06/2022 18:03:11

TP Sa Đéc: Tăng cường tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Sa Đéc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã giúp cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) nâng cao ý thức tự giác học tập, làm theo gương Bác, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt và có cách làm sáng tạo, mô hình hay.

Đồng Tháp: Cải thiện Chỉ số PCI hướng đến sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp

Trong năm 2022, với mục tiêu bứt phá mạnh mẽ về điểm số và thứ hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Đồng Tháp đã và đang triển khai nhiều giải pháp với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Song, điều cốt lõi mà tỉnh hướng đến là tạo ra môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế; thu hút đầu tư, phát triển cộng đồng doanh nghiệp (DN)...

Nhiều mô hình hiệu quả góp phần kéo giảm bạo lực gia đình

Trong năm 2022, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, UBND huyện, thành phố tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) và xây dựng gia đình phát triển bền vững. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân về giải pháp phòng ngừa, từng bước đẩy lùi BLGĐ, tiến tới xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng.

Phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong công tác tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai, hướng dẫn đến các cơ sở hội thực hiện công tác phối hợp vận động, tuyên truyền hội viên, phụ nữ (HV, PN) không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời duy trì, củng cố các mô hình sinh hoạt chi, tổ, hội lồng ghép với các nội dung phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) từ cấp tỉnh đến cơ sở.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn