Đọc gì trên báo in số 4055 ra ngày 15/6/2022

Cập nhật ngày: 14/06/2022 17:28:08

Tiếp tục tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ năm học 2022 - 2023

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), năm 2022, Sở GD&ĐT đã xây dựng Kế hoạch “Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”. Năm học 2022 - 2023, công tác dạy và học ngoại ngữ theo kế hoạch trên sẽ tiếp tục được thực hiện. Trong đó, chú trọng các giải pháp đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục đối với các cấp học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy ngoại ngữ tại các đơn vị trường trong toàn tỉnh.

Giúp nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, an toàn, hiệu quả

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) thiếu kiểm soát vừa khiến môi trường bị ô nhiễm, sức khỏe nông dân trực tiếp sản xuất bị ảnh hưởng, vừa tác động xấu đến chất lượng nông sản xuất khẩu. Hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, Đồng Tháp đang xây dựng các mô hình hướng dẫn nông dân dùng thuốc BVTV đúng cách, an toàn, hiệu quả.

Tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) của tất cả thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và loại bỏ những rào cản, hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư; chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế hoạt động, góp phần phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống.

Nhiều hội viên nông dân thoát nghèo bền vững nhờ nuôi bò

Với hiệu quả kinh tế cao, tận dụng nguồn thức ăn tự kiếm, mô hình nuôi bò ở huyện Tam Nông vừa tạo việc làm, vừa nâng cao thu nhập đã thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia chăn nuôi nhằm ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn