Đổi mới lề lối làm việc theo hướng tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân

Cập nhật ngày: 19/12/2021 06:08:40

http://baodongthap.com.vn/database/video/20211219061114mobifone_audio_1639869058239.mp3

ĐTO - Thời gian qua, lề lối làm việc của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) trên địa bàn huyện Lai Vung theo hướng tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân phù hợp với tinh thần Kế hoạch số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là đổi mới tư duy và lề lối làm việc theo hướng tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Nổi bật, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền hiệu lực, hiệu quả theo hướng cụ thể, thiết thực gắn với trách nhiệm người đứng đầu ngành, địa phương.


Tinh thần, trách nhiệm phục vụ người dân của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Lai Vung ngày được nâng cao (Ảnh: CTV)

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” với các mô hình như: mô hình 6 biết “Biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cám ơn, biết xin lỗi”, “Chính quyền đối thoại với Nhân dân qua sóng phát thanh”... mang lại nhiều kết quả thiết thực. Tổ chức bộ máy chính quyền được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm biên chế đối với CB,CC,VC không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn theo quy định. Giải thể và sáp nhập nhiều đơn vị sự nghiệp có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Việc quản lý, giám sát chặt chẽ thời giờ làm việc, kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí thời gian; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm, định kỳ trực tiếp tiếp công dân theo quy định; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp, giải trình kịp thời các phản ánh, kiến nghị, góp ý từ các tổ chức, cá nhân, nhất là về trình độ năng lực, thái độ phục vụ, ứng xử của CB,CC,VC trong giao tiếp, giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc làm cho tư duy “chính quyền phục vụ” tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính trị và được Nhân dân đồng tình ủng hộ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn hành nhiệm vụ của CB,CC,VC hàng năm.

Đối với CB,CC,VC, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính quyền; cần phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn xa, nghiên cứu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, coi trọng thực tiễn, để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, đội ngũ CB,CC,VC trong sáng, gương mẫu và tinh thông nghiệp vụ, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân.

Từng CB,CC,VC tại các cơ quan, đơn vị căn cứ vào vị trí việc làm và nhiệm vụ được phân công, phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho mình, thực hiện nhiệm vụ một cách công tâm, khách quan. Các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, phân công CB,CC,VC có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị, ứng xử có văn hóa, đúng mực thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy trình, quy định.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn