Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

Duy trì và giữ vững các chỉ tiêu

Cập nhật ngày: 10/01/2014 06:13:46

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 15, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013.

Năm 2013, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối tiếp tục được duy trì và giữ vững, hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong năm đều đạt và vượt, trong đó nổi bật là công tác phát triển đảng viên đã kết nạp 544 đảng viên mới, đạt 136% so với kế hoạch năm 2013.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối năm 2013; báo cáo công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2013; dự thảo Chương trình hành động năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; dự thảo Chương trình kiểm tra - giám sát năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Bích Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn