Thị trấn Cái Tàu Hạ

Nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 18/10/2013 05:17:24

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010 - 2015), thị trấn Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành) có nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng) trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.


Thị trấn Cái Tàu Hạ đẩy mạnh cải cách hành chính ở bộ phận “một cửa”
góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Theo đó, Đảng bộ thị trấn Cái Tàu Hạ chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt, cung cấp đầy đủ tài liệu để buổi họp lệ chi bộ đảm bảo tốt nội dung theo yêu cầu. Mỗi tháng, đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn được nghe một số vấn đề thời sự trong và ngoài địa phương.

Đồng chí Đỗ Minh Tân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Cái Tàu Hạ cho biết, song song với việc truyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng thì Đảng ủy đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ (CB). Để tạo nguồn CB cho cơ sở, Đảng bộ thị trấn chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng viên. Hơn 2 năm qua, thị trấn có 81 quần chúng ưu tú được học lớp nhận thức về Đảng và có 66 người vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với chủ trương chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ CB, Đảng ủy thị trấn luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho CB được đi học nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị. Từ đó, CB chủ chốt và CB chuyên trách của thị trấn có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

Đảng ủy thị trấn đã hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch CB từ A1 sang A2 giai đoạn 2015 - 2020, tỷ lệ CB trẻ đạt 55%, CB nữ chiếm 20%. Đến nay, thị trấn Cái Tàu Hạ đã xây dựng được đội ngũ CB cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; có ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thị trấn đã thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng các nghề phi nông nghiệp và sản xuất kinh doanh.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, thị trấn có 120 cơ sở đăng ký kinh doanh mới, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp quỹ phúc lợi. Tổng thu ngân sách nhà nước (từ năm 2010-2012) bình quân hàng năm đạt 120%. Các loại quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa thu đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng thu nhập nhân dân nên tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm còn 7,05%.

Năm 2011, Đảng bộ thị trấn Cái Tàu Hạ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, năm 2012 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn