Xử lý kỷ luật 18 đảng viên trong và sau kiểm điểm

Cập nhật ngày: 25/12/2013 02:16:06

Theo Thị ủy Hồng Ngự, trong và sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình cấp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, toàn thị xã đã phát hiện và xử lý kỷ luật 18 đảng viên vi phạm.

Trong đó, đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy kỷ luật 2 đảng viên và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy xử lý kỷ luật 2 đảng viên vi phạm là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, còn lại 14 đảng viên do tổ chức đảng có thẩm quyền ở cơ sở xử lý.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn