Đảm bảo công tác tiêm uốn ván cho phụ nữ có thai

Cập nhật ngày: 07/02/2024 09:31:14

ĐTO - Sở Y tế vừa đề nghị các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh duy trì thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn cho phụ nữ có thai về việc tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván, tổ chức buổi tiêm chủng theo quy trình một chiều và tuân thủ theo các hướng dẫn, quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cần có giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đảm bảo các bước khám thai theo Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản được ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Truyền thông, tư vấn cho phụ nữ có thai về việc khám thai định kỳ, tiêm ngừa uốn ván đầy đủ, đúng lịch và chủ động chọn nơi sinh an toàn. Tuân thủ đúng nguyên tắc vô khuẩn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cơ sở.

Trung tâm Y tế huyện, thành phố thực hiện đảm bảo các hoạt động về quản lý thai, đặc biệt là quản lý thai sớm. Chuẩn bị sẵn sàng các gói đẻ sạch tại Trạm Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kịp thời đáp ứng với mọi tình huống (đặc biệt tại các địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa). Phối hợp thực hiện hiệu quả và tối ưu giữa hoạt động tiêm chủng (tổ chức điểm tiêm chủng an toàn), chăm sóc sức khỏe sinh sản và dân số trong việc quản lý đối tượng, rà soát đối tượng chưa được tiêm chủng trong thời gian qua.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối hướng dẫn tuyến huyện, xã trong việc thực hiện rà soát, cập nhật tiền sử tiêm chủng trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và thống kê báo cáo theo quy định. Tổ chức giám sát và hỗ trợ chuyên môn, nhằm đảm bảo các cơ sở y tế thực hiện hiệu quả và tối ưu giữa hoạt động tiêm chủng (tổ chức điểm tiêm chủng an toàn) và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chủ động xây dựng kế hoạch tiêm bù, tiêm vét để triển khai theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngay khi được cấp vắc xin, đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng, sử dụng hiệu quả vắc xin và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

PV

Gửi bình luận của bạn