Cần rà soát lại quy trình, rút ngắn tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản

Cập nhật ngày: 30/03/2017 15:37:36

Sáng ngày 30-3-2017, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng cùng với các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành tỉnh đã đi khảo sát tiến độ và hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (TPCL).

Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Giai đoạn 2011 – 2015, TPCL có 97 công trình, dự án thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 88 công trình, tổng giải ngân thanh toán gần 684 tỷ đồng. Hầu hết các công trình đều đảm bảo tiến độ, khối lượng, giá trị và chất lượng, nhưng do biến động về nhân công, vật liệu và máy thi công nên có 18 công trình, dự án phải điều chỉnh quyết định đầu tư. Giai đoạn 2016 – 2020 có 26 công trình, dự án, trong năm 2016 có 3 công trình bị chậm tiến độ do thời gian phê duyệt, phương án thẩm định chậm, năng lực cán bộ thu hồi đất, chủ đầu tư còn hạn chế.

Hầu hết các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn TPCL đều phát huy hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố, đời sống tinh thần và vật chất của người dân từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thúc đẩy thành phố phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ chậm dẫn đến tổ chức đấu thầu trễ; Dự án đường Tân Việt Hòa do vướng giải phóng mặt bằng tỷ lệ giải ngân đạt thấp, vì vậy năm 2017 chưa được tỉnh ghi kế hoạch vốn nên công trình khó hoàn thành theo kế hoạch; Vốn đầu tư giải ngân đạt tỷ lệ không cao trong đó có nguyên nhân do vốn phân bổ trễ, dẫn đến bị động trong công tác chuẩn bị làm cho công trình khởi công trễ; Công tác thẩm định phê duyệt hồ sơ giao cho các cơ quan quản lý nhà nước bị quá tải; Trên địa bàn TP có nhiều dự án của trung ương và của địa phương, giá cả đền bù chênh lệch cao gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng; Hiệu quả hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng còn kém…

Thay mặt Đoàn khảo sát, ông Phan Văn Thắng ghi nhận những khó khăn cũng như nỗ lực của TPCL trong công tác XDCB đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của tỉnh lỵ. Bên cạnh đó, TPCL cần chấn chĩnh lại kỷ cương trong công tác quản lý đô thị, đồng thời đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ông cũng đề nghị TPCL cũng như các ngành liên quan cần rà soát lại quy trình XDCB để rút ngắn tiến độ thực hiện. Là địa bàn tỉnh lỵ tập trung nhiều “đại công trình”, TPCL cần nâng cao chất lượng xây dựng các công trình và tham mưu cho tỉnh nhiều vấn đề quan trọng trong đó có công tác XDCB.

Thanh Phong

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn