Chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách

Cập nhật ngày: 27/12/2013 06:18:30

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 ban hành Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, có 19 chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Đối với xã, phường, thị trấn loại 1 được bố trí tối đa không quá 22 người hoạt động không chuyên trách; xã, phường, thị trấn loại 2 không quá 20 người; xã, phường, thị trấn loại 3 không quá 19 người. Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên được hưởng mức phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 so với mức lương cơ sở và được trợ cấp thêm với mức: tốt nghiệp đại học 1.100.000 đồng; tốt nghiệp cao đẳng 900.000 đồng; tốt nghiệp trung cấp 700.000 đồng.

Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng mức phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 so với mức lương cơ sở. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm được bố trí tối đa không quá 4 người ở mỗi ấp, khóm; những người này được hưởng mức phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 so với mức lương cơ sở.

Cán bộ cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khóm kiêm nhiệm chức danh khác của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm mà giảm được 1 người trong số lượng quy định, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì hàng tháng được hưởng thêm mức phụ cấp kiêm nhiệm hệ số 0,4 so với mức lương cơ sở. Người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

Ngoài ra, còn các quy định về đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở ấp, khóm; công an viên; bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, lực lượng dân quân ở cấp xã...

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm quy định kèm theo Quyết định này được thực hiện từ ngày 1/1/2014.

N.A

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn