Thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm

Cập nhật ngày: 09/12/2013 04:34:29

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh vừa có ý kiến đồng ý thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm trong công tác giải phóng mặt bằng” kênh Bà Huyện thuộc huyện Cao Lãnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư, triển khai thực hiện và thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành. UBND huyện Cao Lãnh có trách nhiệm vận động nhân dân trong vùng dự án và tổ chức họp dân (có biên bản làm việc) để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, đúng quy định hiện hành và được phép phê duyệt phương án hỗ trợ di dời trong công tác giải phóng mặt bằng.

N.A

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn