Giải quyết bồi thường, tái định cư theo quy định hiện hành

Cập nhật ngày: 07/03/2014 05:23:59

Đây là chủ trương của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại của các hộ dân khu vực chợ Đường Thét, huyện Tháp Mười.

Vào năm 1996, để thực hiện quy hoạch chợ Đường Thét, UBND huyện Tháp Mười đã có các Quyết định số 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 và 39 thu hồi đất của một số hộ dân trong khu vực chợ. Sau đó, có 8 hộ không thống nhất đơn giá bồi thường và có đơn khiếu nại. Năm 1997, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/QĐ.UB-NĐ ngày 6/3/1997 với nội dung điều chỉnh các quyết định trên của UBND huyện Tháp Mười và giải quyết cho các hộ nếu có nhu cầu mua lại nền nhà thì có ưu tiên xem xét bán nền theo giá quy định và đúng theo quy hoạch.

Tuy nhiên, sau khi có Quyết định số 35 của UBND tỉnh, một số hộ không nhận tiền bồi thường, không đăng ký mua nền nhà mà tiếp tục cất nhà ở trên phần đất có quyết định thu hồi. Đến nay, Quyết định số 35 của UBND tỉnh cũng chưa được tổ chức thực hiện dứt điểm. Đến năm 2012, UBND huyện Tháp Mười tiếp tục thực hiện quy hoạch chợ Đường Thét thì các hộ dân trên không đồng ý di dời và yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất mà các hộ dân đang sử dụng.

Vụ việc khiếu nại của các hộ dân khu vực chợ Đường Thét đã được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra. Qua xem xét quá trình sử dụng đất của 8 hộ dân trên và việc bồi thường đất trước đây so với khung giá đất của UBND tỉnh ban hành năm 2013 thì có phần chênh lệch và thiệt thòi cho các hộ dân, mặt khác, các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và vẫn sử dụng đất liên tục cho đến nay. UBND huyện Tháp Mười cũng chưa tổ chức thực hiện dứt điểm Quyết định 35 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân trên.

Vừa qua, Thường trực UBND tỉnh đã họp xem xét giải quyết khiếu nại của các hộ dân khu vực chợ Đường Thét, huyện Tháp Mười và thống nhất hủy Quyết định số 35/QĐ.UB-NĐ ngày 6/3/1997 của UBND tỉnh và các Quyết định 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 và 39/QĐ.UB ngày 2/8/1996 của UBND huyện Tháp Mười, đồng thời giao UBND huyện Tháp Mười xác lập thủ tục bồi thường đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và tái định cư cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

N.A

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn