Năm 2013 thi hành án dân sự đạt hơn 90% số việc có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu trên giao.

Cập nhật ngày: 16/01/2014 09:56:18

Năm qua, ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã thụ lý hơn 18.000 việc, trong đó có hơn 16.000 việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong hơn 14.500 việc, đạt tỷ lệ hơn 90%, vượt 2,65% so với chỉ tiêu trên giao. Tổng số tiền thụ lý hơn 831 tỷ đồng, đã thi hành được hơn 505 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 85% tổng số tiền có điều kiện thi hành.


Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013 của Bộ Tư pháp tặng Chi cục THADS huyện Tam Nông

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, ngành THADS đã quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, ra quyết định thi hành án đúng thời hạn, chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại việc và tiền. Bên cạnh đó, ngành quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tuy nhiên, số việc chuyển sang năm 2014 tiếp tục thi hành còn ở mức khá cao, với hơn 3.500 việc, tương ứng số tiền, tài sản phải thu hơn 325 tỷ đồng; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo còn phát sinh nhiều và vượt cấp; chưa khắc phục được tình trạng công chức còn vi phạm…

Tại hội nghị triển khai công tác THADS năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lê Minh Hoan đề nghị các ngành liên quan cần xây dựng quy chế phối hợp, cùng nhau xử lý tháo gở những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vụ án còn tồn đọng, đẩy mạnh công tác THADS năm 2014.

                                                                                                                                        TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn