Sở Tư pháp

Linh hoạt thực hiện giải pháp thích ứng tình hình dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 23/12/2021 05:26:06

ĐTO - Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tư pháp cũng chịu không ít ảnh hưởng, việc triển khai nhiệm vụ gặp một số khó khăn nhất định. Tập thể Sở Tư pháp đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.


Sở Tư pháp và các đơn vị ký Quy chế phối hợp thực hiện mô hình tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong tiếp công dân

Trên cơ sở 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành, 121 nhiệm vụ cụ thể, các nội dung cam kết hành động với UBND tỉnh năm 2021 và thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, Sở Tư pháp đã linh hoạt điều chỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình, kế hoạch công tác nhằm thích ứng với tình hình phòng, chống dịch. Qua đó, đã về đích sớm so với chương trình công tác tư pháp năm 2021 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều mô hình, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực đã được triển khai thực hiện trên một số lĩnh vực công tác như: thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); xử lý vi phạm hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý. 2 mô hình mới triển khai trong năm 2021 được sự đồng thuận cao khi thực hiện, đó là Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp và mô hình Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. Bên cạnh đó, mô hình Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả, được triển khai nhân rộng đã góp phần nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. Tỷ lệ hòa giải năm 2021 đạt 86,4% (tăng 2,4% so với năm 2020). Các hòa giải viên thuộc các Tổ hòa giải cũng đã tích cực góp phần trong công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19.

Vai trò tham mưu thẩm định, ban hành văn bản QPPL, đề xuất xử lý liên quan đến áp dụng văn bản QPPL, xử lý vi phạm hành chính, các chính sách pháp luật, văn bản áp dụng trong giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh kéo dài được tăng cường và khẳng định công tác chuyên môn của ngành tư pháp. Sở Tư pháp đã phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 29 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 24 quyết định, thực hiện góp ý 155 dự thảo văn bản QPPL và văn bản hành chính, thẩm định 81 dự thảo văn bản QPPL.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thích ứng với tình hình phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Facebook, Zalo; Bản tin điện tử ngành tư pháp Đồng Tháp. Đặc biệt, tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật”, cuộc thi đã thu hút trên 20.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, cung cấp 3.000 cuốn “Sổ tay hỏi đáp về phòng, chống Covid-19”; hỗ trợ trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha, mẹ, người thân do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý.

Công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp cho người dân được đảm bảo trong điều kiện phòng, chống dịch. Sở tăng cường thực hiện các giải pháp khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý hơn 6.400 hồ sơ, trong đó có 2.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 (chiếm hơn 31%) và hơn 2.860 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (chiếm 44,6%). Hoạt động của các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (công chứng, luật sư, đấu giá,...) đáp ứng kịp thời các yêu cầu của người dân. Sở Tư pháp đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác, Sở Tư pháp đã phát huy công tác phối hợp tốt với các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố để tạo được sự lan tỏa cho ngành tư pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh, Bộ Tư pháp tặng nhiều Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các phong trào thi đua theo chuyên đề và đặc biệt được UBND tỉnh và Bộ Tư pháp đồng ý đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tư pháp.

HOÀNG VŨ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn