Triển khai công tác tư pháp năm 2021

Cập nhật ngày: 25/12/2020 06:01:53

ĐTO - Sáng ngày 23/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang và lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.


Đại biểu tham dự điểm cầu Đồng Tháp

Năm 2020, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của từng địa phương. Trong năm, Bộ đã tiếp nhận, trả lời trên 600 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL nhằm tiếp tục hoàn thiện về quy trình xây dựng VBQPPL. Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời gian tới, ngành tư pháp cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp; quan tâm đến công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, luân chuyển cán bộ một cách hợp lý để củng cố ngành tư pháp ngày càng vững mạnh

NGUYỄN LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn