Sở Tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách tư pháp

Cập nhật ngày: 31/03/2021 13:58:46

ĐTO - Với mục tiêu đề ra trong năm 2021, tất cả các nhiệm vụ phải hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với các tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình của đơn vị.

Qua đó, trong quý I/2021, Sở Tư pháp đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch chuyên đề về triển khai công tác tư pháp trình UBND tỉnh ban hành, đồng thời ban hành các kế hoạch công tác theo từng chuyên đề, lĩnh vực để tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ công tác tư pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành đúng hạn 100% nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao việc.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch công tác pháp chế; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành. Đồng thời với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2021.

Cùng với đó, Sở đã ban hành các kế hoạch chuyên đề thực hiện công tác PBGDPL; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”; kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Hòa giải viên ở cơ sở,...

Đối với công tác xử lý văn bản hành chính (VPHC), theo dõi thi hành pháp luật, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC; Quyết định quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức; tổng kết 8 năm thi hành Nghị định số 111 ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Riêng lĩnh vực hành chính, bổ trợ tư pháp, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 2/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Sở ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực và bồi thường nhà nước; tăng cường phối hợp với ngành Công an tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đăng ký và bổ sung một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, Sở Tư pháp tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp 9 tháng cuối năm 2021. Trong đó, Sở tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành; triển khai thực hiện các nội dung cam kết hành động năm 2021 của Giám đốc Sở với Chủ tịch UBND tỉnh; duy trì và phát triển Trang thông tin hoạt động tuần gửi đến các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các Hội quán trên địa bàn tỉnh.

MỸ TIÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn