Những kết quả nổi bật của ngành tư pháp góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 30/06/2021 10:07:19

ĐTO - 6 tháng đầu năm 2021, dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp Đồng Tháp đã đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, công tác tư pháp đạt được nhiều kết quả nổi bật, với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 121 nhiệm vụ cụ thể, ngành tư pháp tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, có một số nhiệm vụ phải điều chỉnh để đảm bảo vừa phòng, chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ và một số chỉ tiêu hoàn thành đạt kết quả cao. Với những kết quả nổi bật đạt được, ngành tư pháp đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Bà Lê Thị Hồng Phượng - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021

Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhiều văn bản hành chính được UBND tỉnh giao Sở Tư pháp thẩm định, tham gia ý kiến giúp UBND trước khi ban hành. Sở Tư pháp đã thẩm định 22 dự thảo VBQPPL, góp ý 16 dự thảo VBQPPL, kiểm tra 10 quyết định UBND tỉnh (đạt 100% quyết định ban hành); tiếp nhận và kiểm tra 7/7 VBQPPL của Hội đồng nhân dân, UBND cấp huyện. Qua tự kiểm tra VBQPPL chưa phát hiện VBQPPL ban hành trái quy định pháp luật.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đạt nhiều kết quả quan trọng, nội dung PBGDPL được đổi mới, sát nhu cầu xã hội; hình thức PBGDPL đa dạng, nhiều hình thức được áp dụng có sức lan tỏa lớn và rất hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL. Công tác phối hợp với các sở, ngành tỉnh thực hiện PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy được vai trò, tỷ lệ hòa giải thành đạt cao (83,5%) đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, phòng ngừa tội phạm, vận động Nhân dân tuân thủ pháp luật. Mô hình “Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở” phát huy được hiệu quả, tiếp tục được nhân rộng trong toàn tỉnh.

Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL về bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, ngành tư pháp đã tập trung tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho 30 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 1.300 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật; thực hiện Chuyên mục PBGDPL với chủ đề về “Bầu cử, những điều cử tri cần biết” trên sóng truyền hình; tuyên truyền qua Đài truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã, tổ chức xe tuyên truyền lưu động, các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Điểm mới trong công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2021 đó là Sở Tư pháp đã phối hợp ký kế hoạch liên tịch với Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thực hiện PBGDPL cho học sinh, sinh viên; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Trang web thông tin PBGDPL tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt, Sở Tư pháp đề nghị và được UBND tỉnh chấp thuận mô hình mới đó là đặt bàn tư vấn pháp luật tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh để tiếp dân, giải thích, hướng dẫn người dân khi đến khiếu nại, tố cáo nhằm giảm các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác tham mưu, kiểm tra tính pháp lý của các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính (VPHC) được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp nâng cao chất lượng công tác xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh. Công tác theo dõi thi hành pháp luật từng bước đi vào nề nếp, các lĩnh vực được chọn để triển khai theo dõi thi hành pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, được UBND tỉnh tin tưởng và các ngành, địa phương đồng thuận cao.

Ngành tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; kịp thời có văn bản chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn; duy trì và phát triển Trang Thông tin hoạt động gửi đến các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các Hội quán trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn ban hành các văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện hướng dẫn xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc ngành quản lý như: Cấp số định danh khi đăng ký khai sinh, cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài, hướng dẫn nhận trẻ em làm con nuôi nước ngoài ở các cơ sở nuôi dưỡng, xử lý đối với các trường hợp không có ngày tháng sinh và trên 60 tuổi khi làm thủ tục cấp căn cước công dân...

MỸ TIÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn