Tăng cường giải quyết đăng ký, bổ sung thông tin về hộ tịch cho công dân

Cập nhật ngày: 01/04/2021 09:50:41

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa – Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 896 tỉnh tại Công văn số 500 ngày 12/10/2020 về việc triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD), ngày 19/10/2020, Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 1318 phối hợp thực hiện đăng ký và bổ sung một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý CCCD. Qua đó, công tác triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt.


Buổi làm việc tại UBND tỉnh về tình hình cấp thẻ Căn cước công dân

Cụ thể, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 584 chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập 2 Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử và bổ sung ngày, tháng sinh trong giấy khai sinh. Trong đó, Tổ 1 được bố trí tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã; Tổ 2 được bố trí tại khóm, ấp. Thành viên trong tổ gồm: công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, Phó Trưởng Công an hoặc Công an viên cấp xã, công chức Văn phòng thống kê và một số chức danh khác do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định. Đặc biệt, “Không thu lệ phí hộ tịch” đối với hồ sơ đăng ký theo Kế hoạch 1318.

Nhằm chuẩn bị những kiến thức pháp luật liên quan đến các sự kiện đăng ký hộ tịch theo Kế hoạch số 1318, ngày 3/12/2020, Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành “Tài liệu hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch” triển khai đến các huyện, thành phố để cung cấp cho các thành viên của Tổ tiếp nhận nghiên cứu, áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, UBND các xã, phường, thị trấn đa số chỉ có 1 công chức Tư pháp – Hộ tịch được cấp tài khoản để truy cập vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch để thực hiện việc cập nhật dữ liệu đăng ký hộ tịch, mà trung bình mỗi xã phải giải quyết hồ sơ đăng ký và bổ sung hộ tịch theo Kế hoạch số 1318 gần 4.500 trường hợp. Số lượng này khá lớn, gây khó khăn cho công chức Tư pháp – Hộ tịch trong quá trình tiếp nhận và thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm hộ tịch điện tử. Do đó, ngày 30/11/2020, Sở Tư pháp đã đăng ký bổ sung 51 tài khoản cho công chức sử dụng Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch để hỗ trợ công chức Tư pháp - Hộ tịch trong việc cập nhật dữ liệu đăng ký hộ tịch vào phần mềm hộ tịch điện tử.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố bố trí chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh để kịp thời thực hiện tốt các nhiệm vụ của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014; Thông tư số 13 ngày 6/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và đăng ký, bổ sung một số thông tin hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý CCCD.


Tổ Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ tịch theo Kế hoạch số 1318

Ngày 9/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 174 về việc đẩy nhanh tiến độ cấp, quản lý CCCD trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, có yêu cầu UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã bố trí thêm lực lượng hỗ trợ công chức Tư pháp - Hộ tịch để thực việc đăng ký và bổ sung thông tin về hộ tịch; đồng thời bổ nhiệm công chức Tư pháp - Hộ tịch tại các xã còn thiếu; thành lập thêm các Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử tại các địa phương còn nhiều người dân chưa bổ sung thông tin theo quy định.

Qua công tác triển khai, thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp xã, đến nay toàn tỉnh đã giải quyết 85.667/638.000 trường hợp đăng ký và bổ sung một số thông tin hộ tịch, đạt 13,42%. Ngoài ra, để đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật và vận động người dân tích cực tham gia thực hiện công tác đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch để phục vụ công tác cấp và quản lý CCCD, ngày 23/3/2021, Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện Chương trình tư vấn pháp luật với chủ đề: “Cấp thẻ Căn cước công dân” được trực tiếp trên Đài truyền hình Đồng Tháp. Qua đó, Sở Tư pháp đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn người dân về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch liên quan đến công tác cấp, quản lý CCCD trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trong quý I, quý II/2021, Sở Tư pháp sẽ tổ chức kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước; trong đó tập trung kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch theo Kế hoạch 1318 để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các việc đăng ký hộ tịch liên quan đến công tác cấp, quản lý CCCD; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các địa phương để giải quyết các phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 1318 để kịp thời hướng dẫn địa phương thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

THANH XUÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn