XÃ BÌNH HÀNG TÂY

Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” có chất lượng và hiệu quả

Cập nhật ngày: 08/09/2023 09:04:44

ĐTO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hàng Tây (huyện Cao Lãnh) tham mưu Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương phối hợp tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, gắn với các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả.


Hệ thống giao thông nông thôn kết hợp với đê bao bảo vệ vườn cây trái trên địa bàn Ấp 2, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh

Tiếp thu Nghị quyết số 04 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm làm ngày tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết ở khu dân cư” (viết tắt là Ngày hội), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hàng Tây tham mưu Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội sát với điều kiện thực tế của các khu dân cư trên địa bàn. Thông qua Ngày hội nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), qua đó phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hàng Tây (huyện Cao Lãnh), Ngày hội là dịp để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... Từ đó, người dân ở các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thành ngụ Ấp 2, xã Bình Hàng Tây (huyện Cao Lãnh), cho biết: “Hàng năm, Ban Nhân dân Ấp 2 đều tổ chức Ngày hội và có lãnh đạo xã đến dự. Các kết quả đạt được và những vấn đề còn hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong ấp được nêu rất rõ ràng để người dân biết cùng phát huy những mặt được, tích cực khắc phục những hạn chế. Sau đó, người dân trình bày các tâm tư, nguyện vọng và được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền giải thích cụ thể để người dân biết và thực hiện. Tại Ngày hội những gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được biểu dương, khen thưởng tạo sự lan tỏa trong cộng đồng...”.

Nhìn chung, các khu dân cư trên địa bàn xã Bình Hàng Tây (huyện Cao Lãnh) quan tâm tuyên truyền, thông báo thời gian tổ chức Ngày hội thông qua các buổi họp, sinh hoạt của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ấp. Tại Ngày hội, bên cạnh phần lễ, phần hội cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã, Ban Nhân dân các ấp chuẩn bị chu đáo, nhất là tổ chức triển khai các hoạt động như thi ẩm thực nấu ăn, trò chơi dân gian, văn nghệ... có sự tham gia tích cực của người dân, góp phần giữ gìn và phát triển nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đáng ghi nhận, ngoài kinh phí được cấp tổ chức Ngày hội theo quy định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp Ban Nhân dân các ấp vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức nhiều công trình, phần việc: tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết”; tặng phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; phát động ra quân Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp UBND, các tổ chức chính trị - xã hội xã, các ấp đã phát động Tổ Nhân dân tự quản, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn xã thực hiện trên 570 đợt ra quân Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng với hơn 5.600 lượt ngày công lao động (vệ sinh cảnh quan môi trường; diệt lăng quăng, sửa chữa cầu đường nông thôn, thu gom rác trên sông...). Đặc biệt, thông qua tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn xã Bình Hàng Tây tích cực hiến trên 126.000m2 đất với tổng trị giá khoảng 4 tỷ đồng và đóng góp tiền mặt trên 5,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng 52 cầu, 32 tuyến đường nông thôn và 8 ô bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Diện mạo của xã Bình Hàng Tây (huyện Cao Lãnh) ngày càng “thay da đổi thịt” có sự đóng góp không nhỏ từ Ngày hội trong thời gian qua. Phát huy những kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội phù hợp tình hình tại địa bàn dân cư. Đồng thời nâng chất lượng khi tổ chức Ngày hội, huy động xã hội hóa các nguồn thực hiện các công trình, phần việc vì cuộc cuộc sống cộng đồng, nhất là quyết tâm thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn