1.520 tỷ đồng thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Cập nhật ngày: 27/07/2012 07:30:39

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, từ năm 2008 đến 2012, trên địa bàn tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó với lũ lớn và bão khẩn cấp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, gồm 1 cuộc cấp huyện, 26 cuộc cấp xã và 2 cuộc cấp ấp.


Bờ bao bảo vệ lúa thu đông

Bên cạnh đó, mở 1.548 lớp dạy bơi với trên gần 50.000 phụ nữ và trẻ em tham gia; tổ chức 891 điểm giữ trẻ bán trú ở nông thôn, giữ gần 16.000 em;... Kinh phí đã thực hiện ước 1.520 tỷ đồng gồm có biện pháp công trình và phi công trình.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn