Chú trọng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 26/03/2020 10:07:32

ĐTO - Vừa qua, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đến kiểm tra tại các huyện: Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh và TP.Cao Lãnh. Ở mỗi địa phương, Đoàn đến kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng chuyên môn của cấp huyện và 2 UBND cấp xã ở các địa phương gồm: Bình Tấn, Tân Mỹ (huyện Thanh Bình); Mỹ Đông, Mỹ An (huyện Tháp Mười); Mỹ Thọ, Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh); phường 1 và phường 6 (TP.Cao Lãnh).


Thực hiện thủ tục hành chính chú trọng sự hài lòng của người dân

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận công tác CCHC được lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt, các nhiệm vụ CCHC được triển khai thực hiện đầy đủ, có kế hoạch. Đáng ghi nhận là tinh thần, trách nhiệm, phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức được nâng lên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giải quyết công việc từng bước mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Nhiều địa phương đã xuất hiện những sáng kiến, mô hình hay trong CCHC như: mô hình hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại nhà, đối thoại cùng nhân dân trực tiếp trên sóng phát thanh, xây dựng chuyên mục CCHC trực tuyến trên sóng Đài truyền thanh để tuyên truyền cho người dân biết và thực hiện các TTHC khi có nhu cầu.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác CCHC tại các địa phương cũng còn một số hạn chế như ban hành kế hoạch nhiệm vụ CCHC không cụ thể, kết quả thực hiện còn chung chung, tuyên truyền CCHC chưa hiệu quả, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa còn trễ hẹn, số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

Như tại xã Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh), mặc dù địa phương có ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn xã nhưng chưa đầy đủ, cụ thể từng nội dung, chưa phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng công chức và không xác định thời gian thực hiện. Tại xã Tân Mỹ (huyện Thanh Bình), kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC chưa chất lượng, còn mang tính hình thức; thực hiện thủ tục liên thông “3 trong 1” chưa lập phiếu kiểm soát theo quá trình liên thông giải quyết hồ sơ. Tại phường 6 (TP.Cao Lãnh), công chức phụ trách chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử các lĩnh vực đã tiếp nhận, còn hồ sơ cập nhật trễ hạn. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của 2 huyện: Tháp Mười, Thanh Bình, bảng niêm yết để sau hàng ghế người dân ngồi chờ giải quyết TTHC nên người dân khó theo dõi, tiếp cận.


Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Thanh Bình

Về thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, đa số UBND cấp xã được quan tâm trang bị đủ máy vi tính cho công chức, có triển khai thực hiện xử lý văn bản trên phần mềm eOffice, sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử. Tuy nhiên, trong xử lý văn bản điện tử, các địa phương chưa thực hiện đúng quy trình văn bản đi, việc thực hiện chữ ký số các văn bản điện tử trên môi trường mạng chưa đúng quy trình (thực hiện chữ ký số trên văn bản giấy đã phát hành).

Đoàn công tác sau khi kiểm tra cũng đã hướng dẫn cán bộ địa phương thực hiện công tác CCHC đúng quy định, làm việc và theo dõi sổ sách một cách khoa học hơn. Các thành viên trong đoàn cũng kiến nghị các địa phương sớm chấn chỉnh, kiện toàn đội ngũ cán bộ và thực hiện công tác CCHC hướng tới mục tiêu phục vụ tốt cho người dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới, ông Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình cho biết, UBND huyện Thanh Bình sẽ tăng cường chỉ đạo UBND các xã rà soát khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm soát TTHC; thực hiện gửi thư xin lỗi đối với các trường hợp sai sót, quá hạn trong giải quyết TTHC theo đúng mẫu quy định. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ công tác CCHC; đẩy mạnh việc tuyên truyền kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, TTHC theo quy định qua Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022; tuyên truyền danh mục TTHC thực hiện theo mô hình hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà theo yêu cầu của người dân để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ; tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức công dân thực hiện hồ sơ trực tuyến.

Qua kết quả kiểm tra, bà Nguyễn Thị Minh Thùy - Trưởng Phòng CCHC và Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu các địa phương cần chú ý nhiều hơn nữa đến công tác chỉ đạo điều hành, phân công thực hiện nhiệm vụ CCHC cụ thể, tập trung chỉ đạo triển khai tổng kết chương trình tổng thể CCHC 10 năm giai đoạn (2011-2020), tiếp tục tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích với những hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức sử dụng nghiêm túc phần mềm một cửa điện tử; giải quyết TTHC đúng quy định, không để xảy ra tình trạng trễ hạn giải quyết TTHC, chú trọng đến sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch giải quyết TTHC tại cơ quan.

KIM NGÂN

Gửi bình luận của bạn