Đồng Tháp: Chính quyền phục vụ thông qua chỉ số hài lòng của người dân

Cập nhật ngày: 25/03/2020 10:35:21

Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Những mô hình, cách làm hay nhằm tạo sự gần gũi giữa chính quyền và người dân trên địa bàn ngày càng được phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, Đồng Tháp luôn duy trì, thường xuyên thực hiện khảo sát người dân để biết được sự đánh giá, sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp. Hàng năm, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiến hành khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2020 là năm thứ 7 tỉnh thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, đây là năm cuối giai đoạn cải cách hành chính 2011-2020, từ đó rút ra những kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để tiếp tục cho chương trình cải cách hành chính 10 năm tiếp theo.

Sở Nội vụ đã ban hành phương án và kế hoạch việc đo lường sự hài lòng năm 2020 được tiến hành tại 3 cấp, đối với cấp tỉnh thực hiện tại 19 sở, cơ quan ngang sở, 12 huyện, thị xã, thành phố, 143 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh với 4.910 phiếu điều tra. Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở khảo sát ý kiến đối với việc cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước; cá nhân, tổ chức giao dịch thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan hành chính nhà nước được khảo sát lấy ý kiến đánh giá với 4 tiêu chí là tiếp cận dịch vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị; thái độ của công chức; kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC.

Ngoài các tiêu chí đo lường, phiếu khảo sát còn mở ra các nội dung khác nhằm thu thập thêm thông tin ý kiến của cá nhân, tổ chức và các câu hỏi mở về nguyện vọng, mong muốn của cá nhân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới cần cải thiện những vấn đề gì để việc phục vụ, cung ứng dịch vụ công được tốt hơn. Tùy theo lượng giao dịch TTHC của các cơ quan, địa phương mà có số lượng phiếu điều tra phù hợp, đảm bảo tính đại diện.

Điều tra viên của Sở Nội vụ, Bưu điện trực tiếp gặp cá nhân, tổ chức đã thực hiện TTHC tại các cơ quan, địa phương hoặc tại nhà cá nhân, tổ chức để gửi phiếu khảo sát và thu phiếu về ngay sau khi cá nhân, tổ chức cho ý kiến. Thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 11/2020 cho tất cả nội dung, kết quả sẽ được công bố vào tháng 1/2021.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn