Hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2018-2019

Cập nhật ngày: 13/09/2018 06:01:54

ĐTO - Căn cứ các quy định của pháp luật và nghị quết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh (HS), sinh viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phối hợp hướng dẫn thực hiện BHYT HS đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng tham gia là HS, đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (trừ HS được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT hoặc thuộc hộ gia đình cận nghèo).

HS thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc được ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% mệnh giá thẻ BHYT. Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, cụ thể mức đóng năm học 2018-2019: 4,5% x 1.390.000 đồng = 62.550 đồng/tháng, trong đó HS tự đóng 60% mệnh giá thẻ: 62.550 đồng x 60% = 37.530 đồng/tháng; ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% mệnh giá thẻ: 62.550 đồng x 40% = 25.020 đồng/tháng. Khi Chính phủ thay đổi mức lương cơ sở, mức đóng BHYT HS được thay đổi theo qui định.

Từ năm học 2018 - 2019 thực hiện phát hành thẻ BHYT HS, tập trung thành 3 đợt: Đợt 1, thẻ BHYT có giá trị 15 tháng từ ngày 1/10/2018 đến 31/12/2019; thẻ BHYT có giá trị 14 tháng từ ngày 1/11/2018 đến 31/12/2019; thẻ BHYT có giá trị 13 tháng từ ngày 1/12/2018 đến 31/12/2019. Đợt 2, thẻ BHYT có giá trị 12 tháng từ ngày 1/1/2019 đến 31/12/2019. Đợt 3, thẻ BHYT có giá trị 9 tháng từ ngày 1/4/2019 - 31/12/2019.

Ngoài 3 đợt phát hành tập trung trên, khi HS có nhu cầu tham gia BHYT thì vẫn thực hiện thu và phát hành thẻ BHYT nhưng phải đảm bảo thẻ BHYT có giá trị từ đủ 3 tháng trở lên.

HS đủ 6 tuổi và có ngày sinh trước 30/9/2018, thực hiện thu và cấp thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1/10/2018; có ngày sinh sau 30/9/2018 thì thực hiện thu và cấp thẻ BHYT có giá trị sau tháng sinh nhật.

Ví dụ: HS sinh ngày 15/9/2012 thì thực hiện thu và phát hành thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1/10/2018; HS sinh ngày 2/10/2012 thì thực hiện thu và phát hành thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1/11/2018.

Đối với HS lớp 12, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT đến ngày 30/9 của năm học cuối. Thời gian tham gia theo các đợt phát hành thẻ BHYT hoặc tham gia khi có nhu cầu, nhưng phải đảm bảo thẻ BHYT có giá trị đủ từ 3 tháng trở lên.

Hai ngành thống nhất phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT cho phụ huynh HS, HS biết và thực hiện; phấn đấu hàng năm có 100% HS tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT và chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp các biểu mẫu, hướng dẫn nhà trường lập danh sách HS tham gia, phát hành thẻ và gia hạn thẻ BHYT kịp thời cho HS; thực hiện trích chuyển kịp thời kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, kinh phí hỗ trợ thu nộp phí BHYT HS cho các cơ sở giáo dục; tổ chức tuyên truyền chính sách BHYT để cán bộ, giáo viên nhà trường, phụ huynh HS và HS thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức tổng kết đánh giá, khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HS.

TN

Gửi bình luận của bạn