Số: 184/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 17/11/2018 05:57:35

Đấu giá tài sản tịch thu của công an huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

*  Lô dàn lạnh, dàn nóng điều hòa, tủ lạnh, thùng loa, bếp ga mini, âm li, dép... (Có bảng kê  kèm theo). Giá khởi điểm:  355.950.000đ

Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 16/11/2018 đến 15 giờ ngày 27/11/2018.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ; Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 27, 28 và đến 15 giờ ngày 29/11/2018.

Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 30/11/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Công an huyện Tân Hồng.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Công an huyện tân Hồng,  Điện thoại: 0277 3830 149.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn