• Đồng Tháp hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc
 • ĐTO - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp luôn hướng về biển, đảo của Tổ quốc và các cán bộ, chiến sĩ, ngư dân ngày đêm bám biển, canh giữ biển, đảo với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Tỉnh đã thành lập Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.
 • Kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023
 • 29/12/2023
 • ĐTO - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp thực hiện cơ chế phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện chương trình, các dự án đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân trực tiếp tham gia và đề xuất mô hình giảm nghèo tại cộng đồng.
 • Đồng Tháp thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
 • 29/12/2023
 • ĐTO - Năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố đã tập trung thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Tổng kinh phí đã thực hiện gần 59 tỷ đồng, đạt 74% vốn được giao (tính đến ngày 15/12/2023).
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp
 • 29/12/2023
 • ĐTO - Năm 2023, bên cạnh việc tập trung triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC).
 • Năm 2023, hơn 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • 29/12/2023
 • Thời gian qua, Đồng Tháp luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...
 • Hiệu quả thực hiện các dự án giảm nghèo bền vững
 • 28/12/2023
 • ĐTO - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, các dự án, chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả, từ đó tác động tích cực đến công tác giảm nghèo.
 • Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường xúc tiến đầu tư
 • 28/12/2023
 • ĐTO - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều kết quả tích cực, nhiều nhà đầu tư đã chọn Đồng Tháp làm điểm đến, trong đó nổi bật là các dự án FDI. Trong năm 2023, có 11 dự án được tỉnh chấp thuận về chủ trương đầu tư, với tổng vốn đầu tư 6.341 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 437 tỷ đồng.
 • Đồng Tháp: nhiều tín hiệu vui trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
 • 28/12/2023
 • ĐTO - Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng; xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành.
Xem tin đã đăng theo ngày: