Số: 115/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 07 tháng 7 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 09/07/2022 09:26:01

* Quyền khai thác dịch vụ tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác 02 năm, kể từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/7/2024), gồm:

- Nhà xe: (DT: 206,72 m2); Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng

- Căn tin: (DT: 209 m2); Giá khởi điểm: 96.000.000 đồng

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 949/TTYTHN-PA ngày 16/6/2022 của Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm DVĐG tài sản và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 08/7/2022 đến 15 giờ ngày 22/7/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào các ngày 22, 25 và đến 15 giờ ngày 26/7/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp; Tiền mua hồ sơ: 100.000đ; 150.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 27/7/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 02773586155 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn