Tăng cường tuyên truyền pháp luật lao động

Cập nhật ngày: 27/07/2012 07:30:59

Thực hiện Quyết định số 31 ngày 24-9-2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 465 ngày 15-6-2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2012, từ năm 2010 đến nay, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật cho người lao động tại các doanh nghiệp đạt hiệu quả. Từ đó, góp phần chuyển biến nhận thức lao động trong việc tuân thủ theo pháp luật và xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.


Lao động tham gia buổi đối thoại về pháp luật lao động

Tại tỉnh Đồng Tháp, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động, hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh... phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động; tổ chức đối thoại về pháp luật lao động; phát tài liệu hỏi đáp về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động để nâng cao ý thức chấp hành theo quy định của pháp luật.

Hội nghị đối thoại trực tiếp về pháp luật lao động được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tại thành phố Cao Lãnh vào ngày 20-7-2012 vừa qua là hình thức tuyên truyền pháp luật lao động hiệu quả, thu hút hơn 350 lao động của 45 doanh nghiệp cùng với lãnh đạo của các công ty, doanh nghiệp và các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của các huyện, thị trong tỉnh tham gia.

Bằng hình thức hỏi đáp trực tiếp (người lao động trực tiếp hỏi hoặc gửi câu hỏi) buổi đối thoại đã tuyên truyền, phổ biến nhiều nội dung cho người lao động về pháp luật lao động như: vấn đề lao động, việc làm, bảo đảm việc làm; an toàn vệ sinh lao động; chế độ tiền lương, tiền công; chế độ trợ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội... Đồng thời, buổi đối thoại cũng tạo điều kiện cho lao động trực tiếp nêu lên ý kiến thắc mắc, bức xúc có liên quan về quyền lợi trong quan hệ lao động.

Tham gia trong buổi đối thoại, anh Nguyễn Hữu Thanh - công nhân Công ty Cổ phần thủy sản Vĩnh Hoàn cho biết: “Nhờ tham gia buổi đối thoại này mà tôi đã hiểu thêm được nhiều quy định về pháp luật lao động. Nhiều câu hỏi rất hay, có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình được quy định mà từ trước giờ tôi chưa hiểu được. Những gì hiểu được thông qua buổi đối thoại này tôi sẽ tuyên truyền, phổ biến cho anh em trong công ty nắm. Công nhân rất cần các ngành chức năng tổ chức những buổi đối thoại như thế này”.

Ông Ngô Việt Tấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Viễn thông Đồng Tháp cho hay: “Anh em công nhân của công ty chủ yếu chỉ nắm một số điểm chính về pháp luật lao động nên cứ thắc mắc về chế độ và quyền lợi với lãnh đạo công ty. Buổi đối thoại này là hình thức tuyên truyền pháp luật rất hiệu quả”.

Thời gian qua, tuy đạt hiệu quả rất tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, người lao động và đơn vị sử dụng lao động đã nâng cao ý thức trong chấp hành các quy định pháp luật về lao động, nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận lao động do trình độ chuyên môn thấp, điều kiện sống còn khó khăn nên hiểu biết về pháp luật lao động còn rất hạn chế. Thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động.

P.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn