Ban Tổ chức Thị ủy Sa Đéc tăng cường công tác tham mưu cấp ủy

Cập nhật ngày: 04/10/2013 04:18:52

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 của Ban Thường vụ Thị ủy Sa Đéc, trong quí III năm 2013, Ban Tổ chức Thị ủy đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy hoàn chỉnh Quy hoạch (A2) nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Thực hiện điều động, luân chuyển, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng theo kế hoạch; kịp thời kiện toàn tổ chức bổ sung nhân sự cấp ủy các cấp; triển khai đầy đủ các quy định, hướng dẫn của cấp trên nâng cao chất lượng nội dung, sinh hoạt của cấp ủy đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của ngành cấp trên cũng như chương trình công tác năm 2013 của Ban.

Trong quí IV năm 2013, Ban Tổ chức Thị ủy tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2013, trong đó tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo kết quả rà soát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, yếu kém theo Công văn số 617 của Tỉnh ủy Đồng Tháp; hướng dẫn việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ năm 2013; kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2013).

Trần Lê Sơn Tra

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn