Phát huy vai trò của tổ chức đảng và đoàn thể trong cánh đồng liên kết Bình Tiến

Cập nhật ngày: 09/04/2014 15:31:31

Đảng ủy xã Phú Đức, huyện Tam Nông vừa công bố quyết định thành lập chi bộ trong cánh đồng liên kết Bình Tiến (gọi tắt là Chi bộ Bình Tiến) thuộc xã Phú Đức, nhiệm kỳ 2014-2015.

Đây là mô hình thí điểm về thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong cánh đồng liên kết dựa trên cơ sở hiệu quả thực tiễn từ khâu liên kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa Công ty TNHH Xuất nhập khẩu - Thương mại Võ Thị Thu Hà với 2 Hợp tác xã (HTX) Tân Tiến và Phú Bình (xã Phú Đức) và hợp đồng giữa một số doanh nghiệp với HTX khác trên địa bàn huyện Tam Nông trong thời gian qua.


Ra mắt chi bộ trong cánh đồng liên kết Bình Tiến

Được biết, ô bao 24A có tổng diện tích 1.110ha với 654 hộ sản xuất lúa chủ yếu của 2 ấp K8 và K9 thuộc 2 HTX Tân Tiến và Phú Bình. Sau khi thực hiện cánh đồng liên kết (cuối năm 2011), diện tích lúa áp dụng quy trình sản xuất theo hướng VietGAP được phát triển nhanh trên cả ô bao, bước đầu giảm giá thành, tăng năng suất trên cùng một diện tích sản xuất. Song song đó, việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài với doanh nghiệp góp phần ổn định đầu ra của nông sản, tránh trường hợp thương lái ép giá, nhất là tình trạng được mùa thất giá.

Qua khảo sát thực tế cho thấy có 58 đảng viên tham gia sản xuất lúa trong ô bao 24A, trong đó đảng viên tham gia sinh hoạt ở chi bộ ấp là 18 đồng chí. Từ đó, Huyện ủy Tam Nông quyết định chọn ô bao 24A gồm 2 HTX Tân Tiến và Phú Bình để thí điểm xây dựng mô hình tổ chức đảng, đoàn thể trong cánh đồng liên kết. Trước tiên là thành lập chi bộ đảng, chi hội nông dân để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia tích cực của đoàn thể đối với kinh tế hợp tác, nhất là việc phát triển mô hình liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm để đạt đến mục tiêu cuối cùng là tăng lợi nhuận trên cùng diện tích cho thành viên HTX, nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chi bộ Bình Tiến có 9 đảng viên do đồng chí Nguyễn Văn Xiêm Nhỏ làm Bí thư. Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo đảng viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng Quy chế làm việc của chi ủy nhiệm kỳ 2014-2015. Ngay sau khi công bố quyết định thành lập chi bộ, Hội Nông dân xã Phú Đức cũng quyết định thành lập Chi hội Nông dân Bình Tiến với 275 hội viên tham gia sinh hoạt theo quy định.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Đoàn Quốc Cường, Chi bộ Bình Tiến có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của HTX; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng và phát triển đảng viên; đặc biệt là lãnh đạo tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác và có doanh nghiệp đầu tư tiêu thu sản phẩm trong cánh đồng liên kết, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn