Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Cập nhật ngày: 21/03/2014 04:15:24

Những năm qua, xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc) luôn quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM). Nhờ đó, Đảng bộ đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (CBĐV), quần chúng nhân dân luôn được Đảng bộ xã coi trọng. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được triển khai đến CBĐV và nhân dân đầy đủ, kịp thời. Song song đó, Đảng ủy xã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không có tình trạng mất đoàn kết trong CBĐV.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Tân Khánh Đông tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức cho CBĐV, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tiếp tục học tập, nghiên cứu các chuyên đề liên quan đến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 12 - Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được Đảng bộ xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; không nể nang, né tránh. Trong năm 2013, Đảng ủy đã phấn đấu khắc phục được cơ bản 8/8 nội dung hạn chế.

Đảng ủy quản lý chặt các đảng viên; thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên để kịp thời động viên, nhắc nhở. Tuy nhiên, vẫn còn một số đảng viên thiếu tu dưỡng đạo đức hoặc do hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình dẫn đến vi phạm Điều lệ Đảng. Trong đó có không ít trường hợp đi làm ăn xa nên bỏ sinh hoạt chi bộ. Năm qua, Đảng bộ có 6 đồng chí bị xóa tên. Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được thực hiện đúng quy định, quy trình KTGS theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng nhiều giải pháp, năm 2013 Đảng bộ có 15/15 chi bộ đạt TSVM, gần 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã Tân Khánh Đông được công nhận TSVM.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ xã Tân Khánh Đông đã chủ động đề ra phương hướng, chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời, đẩy mạnh lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cụ thể, Đảng ủy lãnh đạo đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, hoa kiểng từng bước phát triển theo hướng tập trung với diện tích khoảng 120ha, góp phần tạo tiền đề để phát triển Sa Đéc trở thành thành phố hoa trong tương lai. Nhiều người trồng hoa có hướng sản xuất hoa kiểng kết hợp với tham quan du lịch. Đi đôi với phát triển kinh tế, Tân Khánh Đông cũng đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Gần 90% hộ dân đạt chuẩn gia đình văn hóa. Tỉ lệ sử dụng điện trên 99% và nước sạch khoảng 90%.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Khánh Đông Nguyễn Thị Phi Yến cho biết, thời gian tới, xã phấn đấu giữ vững và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chi bộ ấp; tiếp tục cải cách hành chính trong Đảng và chính quyền; tăng cường công tác KTGS. Mỗi CBĐV, nhất là cán bộ chủ chốt phải phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và đạo đức lối sống... Tất cả nhằm khắc phục những hạn chế, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn