Bí Thư Xã đoàn Tân Quới

Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

Cập nhật ngày: 26/03/2014 06:28:58

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Xã đoàn Tân Quới (huyện Thanh Bình) đã giới thiệu cho Đảng 76 đoàn viên ưu tú (ĐVƯT), trong đó có 46 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Tỷ lệ đảng viên mới trong độ tuổi thanh niên chiếm gần 90,2% so với tổng số đảng viên được kết nạp toàn xã. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư Xã đoàn Tân Quới Nguyễn Văn Năm Đen.


Đồng chí Nguyễn Văn Năm Đen

Xã đoàn Tân Quới xác định việc kèm cập, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là cơ sở để phát triển nhân cách và trình độ chuyên môn, trở thành lực lượng trọng yếu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng để tạo điều kiện cho ĐVTN phấn đấu vào Đảng rất được chú trọng. Đồng chí Năm Đen cùng với Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn tổ chức quán triệt đến các chi đoàn trực thuộc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, với hàng trăm ĐVTN tham gia; chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN thông qua nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Đồng chí Năm Đen tham mưu lập kế hoạch về công tác phát triển đảng viên, bám sát chiến lược quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương. Với vai trò là Bí thư Xã đoàn, đồng chí thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Xã đoàn, Tổ chức Đảng ủy và các đơn vị liên quan trong việc phát hiện, bồi dưỡng kịp thời các ĐVƯT để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Khi các chi bộ đã công nhận những ĐVƯT là đối tượng Đảng, đồng chí Năm Đen chủ động cùng với tổ chức Đảng giáo dục, bồi dưỡng và giao nhiệm vụ. Các đối tượng Đảng tham gia những hoạt động như: xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đoàn viên nghèo, tình nguyện xã hội... Qua đó, các bạn trẻ được rèn luyện, thử thách để xứng đáng trở thành đảng viên. Hàng quý, đồng chí Năm Đen đến các chi đoàn, gặp gỡ và tiến hành nhận xét, đánh giá những ĐVƯT được công nhận là đối tượng Đảng; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và giao các công việc cụ thể để các đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đồng thời tham mưu BCH Xã đoàn chủ động đề nghị với Đảng ủy đưa các đối tượng Đảng tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng.

Đoàn viên Nguyễn Thanh Điền ở ấp Trung, xã Tân Quới cho biết: “Qua việc kèm cặp, giúp đỡ của đồng chí Năm Đen, tôi đã thấy được tầm quan trọng và niềm vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đó, tôi phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên. Tôi vừa được chọn đi học lớp tìm hiểu về Đảng. Tôi đang tiếp tục phấn đầu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Theo đồng chí Năm Đen, công tác kèm cặp, giới thiệu ĐVƯT cho Đảng xem xét, kết nạp ở Xã đoàn Tân Quới được thực hiện chu đáo, đảm bảo chất lượng. Việc lựa chọn, giới thiệu ĐVƯT cho Đảng được các chi đoàn tiến hành nghiêm túc. Số lượng ĐVTN có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên ngày càng tăng; hình thành lớp ĐVTN sống có lý tưởng, động cơ trong sáng, ra sức thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương.

Với những nỗ lực tích cực, hơn 5 năm qua, xã Đoàn Tân Quới đã giới thiệu cho Đảng trên 300 ĐVTN ưu tú. Qua đó, có 112 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Năm Đen vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng vì có nhiều thành tích trong công tác kèm cặp, giới thiệu ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp. “Bản thân cảm thấy rất vui mừng và vinh dự khi đạt được thành tích này. Đó cũng chính là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Đồng chí Nguyễn Văn Năm Đen chia sẻ.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn