• Triển khai công tác tư pháp năm 2021
 • 25/12/2020
 • ĐTO - Sáng ngày 23/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang và lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp
 • 17/07/2020
 • ĐTO - Ngày 17/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp có lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan.
 • Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp
 • 18/06/2020
 • Qua 6 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, công tác cải cách tổ chức, bộ máy cơ quan được thực hiện nghiêm túc, tổ chức tiếp nhận 5 công chức, xét tuyển 3 viên chức, thực hiện quy trình bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp phòng, tinh giản biên chế 2 trường hợp.
 • Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch
 • 17/06/2020
 • ĐTO - Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác, giải quyết một cách cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực hộ tịch và bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tư pháp và bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh.
Xem tin đã đăng theo ngày: