Công bố danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cập nhật ngày: 07/04/2020 06:24:33

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương vừa có Quyết định số 360 ngày 1/4/2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, TTHC cấp tỉnh là 113 thủ tục; cấp huyện là 12 thủ tục; cấp xã 4 thủ tục. Cụ thể, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực kinh tế hợp tác có 5 thủ tục gồm: Hỗ trợ Dự án liên kết; công nhận làng nghề; công nhận nghề truyền thống; công nhận làng nghề truyền thống; bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh. Trong lĩnh vực lâm nghiệp có thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý...

Danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 12 thủ tục trong 3 lĩnh vực: kinh tế hợp tác, lâm nghiệp, thủy sản (quản lý khai thác thủy sản). Trong đó, có các TTHC như: cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư); công bố mở cảng cá loại 3...

Có 4 thủ tục thuộc Danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Cụ thể, trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai có 3 thủ tục gồm: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu; hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh; hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. Trong lĩnh vực bảo vệ thực vật có 1 thủ tục là đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2020, bãi bỏ Quyết định số 269 ngày 2/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn