Số: 185 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 17/11/2018 05:58:07

Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò Long Sơn Ngọc, sử dụng diện tích bán hàng Chợ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng năm 2019, trong đó:

- Đò Long Sơn Ngọc, giá khởi điểm 130.000.000đ/tháng x 4 tháng = 520.000.000đ.

(Thời gian khai thác kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 04 năm 2019).

  - Chợ Tân Thành A. Giá khởi điểm50.000.000đ.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ điều kiện và khả năng khai thác dịch vụ sử dụng đò theo quy định đều được tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có ít nhất 03 phương tiện vận chuyển. 02 phương tiện vận chuyển hoạt động thường xuyên, 01 phương tiện vận chuyển dự phòng; phải có đủ giấy tờ và trang thiết bị vận tải; người điều khiển phương tiện phải có bằng thuyền trưởng theo quy định của pháp luật.

- Mỗi phương tiện vận chuyển phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm chở 49 hàng khách/ phương tiện và đấy đủ trang thiết bị an toàn theo quy định hiện hành. Có giấy xác nhận đã hoàn thành xong nghĩa vụ thuế theo quy định.

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem tài sản, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày16/11/2018 đến 16 giờ ngày 27/11/2018.

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước  Vào các ngày 27, 28 và đến 16 giờ ngày 29/11/2018 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Hồng; UBND xã Tân Thành A.

+ Tiền mua hồ sơ,  Đò: 500.000đ/hồ sơ; Chợ: 100.000đ.

+ Tiền đặt trước 20%:         

- Đò Long Sơn Ngọc: 104.000.000đ/hồ sơ;

- Chợ Tân Thành A: 10.000.000đ/hồ sơ;

Thời gian đấu giá:      

- Dự kiến 08 giờ ngày 30/11/2018 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch;

- 09 giờ 30 phút ngày 30/11/2018 tại UBND xã Tân Thành A.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Hồng, điện thoại 0277 3830051;  UBND xã Tân Thành A, điện thoại: 0277 3522021.

    * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn