Số: 188/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 19/11/2018 09:15:39

 * Quyền Khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng năm 2019 tại xã Phú Hựu và xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Đồng Tháp như sau:

 - Chợ Phú Hựu. Giá khởi điểm: 79.000.000đ

 - Chợ Tân Phú. Giá khởi điểm: 80.000.000đ

Thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 19/11/2018 đến 15 giờ ngày 29/11/2018.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Tiền hồ sơ: 150.000đ ; Tiền đặt trước: 20%, nhận hồ sơ ngày 29, 30/11 và đến 15 giờ ngày 03/12/2018

Thời gian đấu giá:  - 08 giờ, ngày 04/12/2018 tại UBND xã Phú Hựu.

                                - 14 giờ, ngày 04/12/2018 tại UBND xã Tân Phú.

 * Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại UBND xã Phú Hựu, xã Tân Phú.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 3854 517, UBND xã Phú Hựu, Điện thoại: 0277 3842 382 hoặc UBND xã Tân Phú, Điện thoại: 0277 3623 211

 Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn