Số: 191/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 21/11/2018 09:22:44

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng năm 2019 tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Đồng Tháp, như sau:

- Chợ An Thuận (xã An Hiệp). Giá khởi điểm: 15.000.000đ

 - Chợ Tân Thạnh (xã An Hiệp). Giá khởi điểm: 69.000.000đ

Thời gian thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 21/11/2018 đến 15 giờ ngày 30/11/2018

Tiền bán hồ sơ: 50.000đ, 150.000/hồ sơ; Tiền đặt trước: 20% Giá khởi điểm.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 30/11, 03/12 và đến 15 giờ ngày 04/12/2018.

Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 05/12/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại UBND xã An Hiệp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc UBND xã An Hiệp, Điện thoại: 0277 3612 007

Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn