Số: 195/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 28/11/2018 15:16:25

* Quyền khai thác mặt bằng tạm thời làm sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, Diện tích 3.560m2. Trong đó: Xây dựng sân bóng 3.500m2 (3 sân, 50 x 70 m - 40 x 20 m); Nhà quản lý, nhà vệ sinh, phòng thay đồ 60m2 của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành, tọa lạc tại số 120, Quốc lộ 80 xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian đầu tư khai thác 5 năm, tính từ ngày ký hợp đồng). Giá khởi điểm: 71.200.000đ/05 năm

* Điều kiện tham gia đấu giá:

 - Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện theo Phương án số 02/PA-TTVHTTTT ngày 30/10/2018 của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành.

Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ: Từ 28/11/2018 đến 15 giờ ngày 10/12/2018, bán hồ sơ 150.000đ/đơn, đang ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Các ngày 10/12, 11/12 và đến 15 giờ ngày 12/12/2018, Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm và nộp vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 13/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

 Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 3840 136.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn