Số: 194/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 28/11/2018 15:16:44

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò năm 2019 - 2021 (3 năm) trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2021) như sau:

- Bến đò Cái Tàu Hạ - An Nhơn; Giá khởi điểm: 5.400.000.000đ.

- Bến đò Tứ Phước; Giá khởi điểm: 3.633.000.000đ.

 - Bến đò Xẻo Vạt; Giá khởi điểm: 639.000.000đ.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ điều kiện và khả năng khai thác dịch vụ sử dụng đò theo quy định đều được tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ từ 2 phương tiện vận chuyển trở lên. Phương tiện phải có đủ giấy tờ và trang thiết bị vận tải; người điều khiển phương tiện phải có bằng thuyền trưởng theo quy định của pháp luật.

- Đối với Bến đò Cái Tàu Hạ - An Nhơn và Bến đò Tứ Phước: Người tham gia đấu giá phải có ít nhất 1 phương tiện chở được xe ô tô khách dưới 16 chổ ngồi; ô tô tải có tải trọng kể cả hàng hóa tối đa dưới 3,5 tấn.

- Người tham gia đấu giá phải xử lý dứt điểm các khoản nợ trước đó (nếu có) mới được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

- Đối với Bến đò Cái Tài Hạ- An Nhơn, trong thời gian khai thác sử dụng đò nếu có thi công cầu Nguyễn Huệ ảnh hưởng đấu việc khai thác thì Hội đồng đấu giá dịch vụ đò sẽ xem xét miễn giảm theo thực tế. Ngoài ra trong quá trình khai thác nếu việc thi công cầu Nguyễn Huệ dẫn đến thanh lý hợp đồng trước thời hạn thì giá trị hợp đồng được tính theo bình quân giá trúng đấu.

- Trong thời gian 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành để ký hợp đồng khai thác phí qua đò theo qui định; quá thời gian nêu trên không đến ký hợp đồng thì xem như từ chối việc ký hợp đồng trúng đấu giá khai thác dịch vụ sử dụng đò. Số tiền đặt trước thuộc về bên có tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 328 Luật dân sự.

- Người trúng đấu giá khi ký hợp đồng trúng đấu giá nộp 50% giá trị trúng đấu giá ngay khi ký hợp đồng. Số triền còn lại 50% nộp đủ vào năm thứ 2 chậm nhất đến 30/6/2020.

Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ: Từ 28/11/2018 đến 15 giờ ngày 10/12/2018, bán hồ sơ 500.000đ/đơn đăng ký, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Các ngày 10, 11 và đến 15 giờ ngày 12/12/2018, Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm và nộp vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

Thời gian đấu giá: 8 giờ ngày 13/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

 Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 3840 070

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn