Số: 193 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 28/11/2018 15:17:23

Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò ở các xã Tân Công Chí, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng năm 2019, trong đó:

- Đò Thống Nhất – Bình Phú. Giá khởi điểm: 75.000.000đ.

- Đò An Phước - Dự Án. Giá khởi điểm: 130.000.000đ.

- Đò Tân Thành B – Thông Bình. Giá khởi điểm: 50.000.000đ.

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem tài sản, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày 28/11/2018 đến 16 giờ ngày 7/12/2018.

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước Vào các ngày 7, 10 và đến 16 giờ ngày 11/12/2018 tại UBND xã Tân Công Chí; UBND xã Tân Thành B.

+ Tiền đặt trước: - Đò Thống Nhất – Bình Phú: 15.000.000đ/hồ sơ;

- Đò An Phước – Dự Án: 26.000.000đ/hồ sơ;

- Đò Tân Thành B – Thông Bình: 10.000.000đ/hồ sơ.

Thời gian đấu giá: - Dự kiến 8 giờ ngày 12/12/2018 tại UBND xã Tân Công Chí;

- 13 giờ 30 phút ngày 12/12/2018 tại UBND xã Tân Thành B.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277 3854 517 hoặc UBND xã Tân Công Chí, điện thoại: 0277 3830061 gặp anh Trường; xã Tân Thành B 0986551933.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn