Số: 201 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 03/12/2018 19:25:24

Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò, diện tích bán hàng Chợ xã Tân Phước, huyện Tân Hồng năm 2019.

*  Danh mục cơ sở đò, 3 cơ sở.

- Giồng Nhỏ - Gò Gòn. Giá khởi điểm: 70.000.000đ/năm.

- Tân Thành B – Tân Phước. Giá khởi điểm: 150.000.000đ/năm.

- Giồng Găng – Kho Lúa. Giá khởi điểm: 80.000.000đ/năm.

 * Danh mục diện tích bán hàng chợ: 2 cơ sở.

  • Chợ Giồng Găng. Giá khởi điểm: 230.000.000đ/năm.
  • Chợ Tân Phước. Giá khởi điểm: 130.000.000đ/năm.

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem hàng, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 3/12/2018 đến 16 giờ ngày 18/12/2018.  Nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước 20%,  vào các ngày 18, 19 và đến 16 giờ ngày 20/12/2018 tại UBND xã Tân Phước.

+ Tiền mua hồ sơ: -  Đò: 100.000đ đến 200.000đ/hồ sơ;  

                 - Chợ: 200.000đ/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước, Đò: - Tân Thành B - Tân Phước: 30.000.000đ/hồ sơ;

                                   -  Giồng Găng - Kho Lúa: 16.000.000đ/hồ sơ;

                                   - Giồng Nhỏ    - Gò Gòn: 14.000.000đ/hồ sơ.

 +  Chợ: Giồng Găng: 46.000.000đ/hồ sơ; Chợ Tân Phước: 26.000.000đ/hồ sơ

Thời gian đấu giá: Dự kiến 8 giờ ngày 21/12/2018 tại UBND xã Tân Phước.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: (0277) 3854 517 hoặc Ủy ban nhân dân xã Tân Phước, Điện thoại: 0277 3525.043.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn