“Ngày thứ Tư trực tuyến - Không giấy tờ”

Cập nhật ngày: 22/04/2020 05:20:53

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, UBND phường 2, TP.Cao Lãnh đã thực hiện mô hình “Ngày thứ Tư trực tuyến - không giấy tờ”.

Mô hình thực hiện trên phần mềm “Dịch vụ công trực tuyến” qua địa chỉ: http://dichvucong.dongthap.gov.vn khi các tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) vào ngày thứ Tư hàng tuần, cán bộ, công chức hướng dẫn, tuyên truyền và khuyến khích thực hiện trực tuyến (không giấy tờ viết tay). UBND phường cũng chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng bản tin thường xuyên tuyên truyền trên Trạm truyền thanh và Trang thông tin điện tử của phường để người dân nắm, thực hiện. Đoàn Thanh niên phường hàng tuần phân công đoàn viên cùng trực tại Bộ phận một cửa để phối hợp với Bộ phận một cửa tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ TTHC trực tuyến. Từ khi thực hiện (tháng 8/2019) đến nay, UBND phường 2 đã nhận được 160 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực như cấp chứng chỉ xây dựng, hỗ trợ tư pháp, công nghiệp tiêu dùng, đất đai, lao động, thương binh và xã hội...

Mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp; giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC theo quy định, góp phần xây dựng thành phố thông minh, công dân điện tử. Qua đó tạo thêm sự gần gũi, thân thiện giữa các tổ chức, cá nhân và chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. 

Lư Liễm

Gửi bình luận của bạn