Số: 202 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 12 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 05/12/2018 10:09:19

* Đấu giá cho thuê QSDĐ trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

1. QSDĐ. DT: 93.696m2. Tọa lạc tại xã Thường Phước 1, diện tích đất (Khu vực 1, vị trí 1: 325 đồng/m2. Khu vực 1, vị trí 2: 300 đồng/m2). Tổng giá khởi điểm: 29.406.000 đồng.

2. QSDĐ tổng diện tích: 61.452m2. Tọa lạc tại xã Thường Phước 2, diện tích đất (Khu vực 1, vị trí 2: 300 đồng/m2). Tổng giá khởi điểm: 18.435.600 đồng.

3. QSDĐ tổng diện tích: 179.978m2. Tọa lạc tại xã Thường Thới Tiền.

- Đất nuôi trồng thủy sản (Khu vực 1, vị trí 1: 325 đồng/m2. Khu vực 1, vị trí 2: 300 đồng/m2).

- Đất chuyên trồng lúa nước (Khu vực 1, vị trí 1: 325 đồng/m2. Khu vực 1, vị trí 2: 1.550 đồng/m2)

- Đất trồng cây lâu năm (Khu vực 1, vị trí 2: 325 đồng/m2).

 Tổng giá khởi điểm: 64.655.390 đồng.

4. QSDĐ tổng diện tích: 27.460m2. Tọa lạc tại xã Thường Lạc, diện tích đất (Khu vực 1, vị trí 1: 325 đồng/m2). Tổng giá khởi điểm: 8.924.500 đồng.

5. QSDĐ tổng diện tích: 46.390m2. Tọa lạc tại xã Thường Thới Hậu A. Tổng giá khởi điểm: 18.026.894 đồng.

- Đất nuôi trồng thủy sản (Khu vực 1, vị trí 2: 275 đồng/m2)

- Đất chuyên trồng lúa nước (Khu vực 2, vị trí 3: 806 đồng/m2).

 Tổng giá khởi điểm: 18.026.894 đồng.

6. QSDĐ tổng diện tích: 29.014m2. Tọa lạc tại xã Thường Phước. Mục đích sử dụng: trồng hoa màu.

- Thửa đất số 15, mảnh số 7, diện tích: 5.108m2

Giá khởi điểm: 6.640.400 đồng. Tiền hồ sơ 100.000 đồng/bộ.

- Thửa đất số 36, mảnh số 1, diện tích: 5.787m2

Giá khởi điểm: 7.523.100 đồng. Tiền hồ sơ 100.000 đồng/bộ.

- Thửa đất số 11, mảnh số 2, diện tích: 18.119m2

Giá khởi điểm: 23.554.700 đồng. Tiền hồ sơ 100.000 đồng/bộ.

 Tổng giá khởi điểm: 37.718.200 đồng

* Thời gian thuê: 5 năm. Trả tiền thuê đất hàng năm.

Xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 30/11/2018 đến 17 giờ ngày 14/12/2018.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 17/12 và đến 11 giờ ngày 19/10/2018 (Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ ngày 20/12/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, Điện thoại: 0277.3562990

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; 

Gửi bình luận của bạn