Số: 304 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 6 tháng 12 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 07/12/2018 09:27:43

Quyền khai thác dịch vụ Căn tin, Quầy bách hóa tổng hợp; Điểm giữ xe bệnh nhân năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ 1/2/2019 đến 1/2/2020).

- Căn tin – Quầy bách hóa tổng hợp, Giá khởi điểm: 240.000.000đ/năm.

- Điểm giữ xe bệnh nhân, Giá khởi điểm: 504.000.000đ/năm.

* Điều kiện: Người tham giá đấu giá, trúng đấu giá phải hoàn trả lại tiền phần danh mục tài sản đầu tư trang thiết bị phục vụ Căn tin, Quầy bách hóa tổng hợp theo hiện trạng là: 214.303.000đ. Ngoài ra còn phải hỗ trợ tiền lương cho 7 nhân công thất nghiệp trong 3 tháng là: 63.000.000đ.

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem hàng, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 7/12/2018 đến 16 giờ ngày 24/12/2018.

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Vào các ngày 24, 25 và đến 16 giờ ngày 26/12/2018 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

+ Tiền mua hồ sơ: Căn tin: 200.000đ/hồ sơ; điểm giữ xe: 500.000đ/hồ sơ;

+ Tiền đặt trước, Căn tin: 48.000.000đ/hồ sơ; điểm giữ xe: 81.000.000đ/ hồ sơ.

Thời gian đấu giá: 8 giờ ngày 27/12/2018 tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3837 364.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn