Văn bản - chính sách mới

Cải tiến lề lối làm việc

Cập nhật ngày: 05/07/2013 04:15:55

Cải tiến lề lối làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan vừa ban hành Chỉ thị về việc cải tiến lề lối làm việc.

Theo Chỉ thị, thứ hai hàng tuần, các ngành, các đơn vị chủ yếu tập trung làm việc nội bộ để kiểm điểm công việc và triển khai công việc tuần. Không tổ chức họp hội có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều địa phương vào ngày đầu tuần. Kiên quyết giảm số lượng, nâng cao chất lượng cuộc họp, hội nghị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị, triển khai có hiệu quả chương trình hiện đại hóa nền hành chính, hiện đại hóa công sở; thực hiện chuẩn mực đạo đức về nghề nghiệp của cán bộ, công chức theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính. Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện “Họp, hội không giấy tờ”, “Họp, hội trực tuyến”. Các cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì, các đại biểu dự họp sử dụng máy tính cá nhân để truy cập thông tin phục vụ cuộc họp.

Ngoài ra, các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành phải bố trí lịch đi cơ sở ít nhất 2 lần/tháng. Khi đi và làm việc ở cơ sở cần tiếp xúc đối tượng trực tiếp phát sinh vấn đề để xem xét giải quyết trực tiếp. Bên cạnh đó, lãnh đạo và người đứng đầu địa phương phải trực tiếp khảo sát thực tế, đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giải quyết thấu đáo các vấn đề khiếu nại, không ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn; đồng thời sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ thuộc quyền không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả làm việc không trung thực, không khách quan và có hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

TL

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn