Công bố Chỉ số PAPI 2019: Đồng Tháp đứng thứ 2 cả nước

Cập nhật ngày: 28/04/2020 14:42:01

Ngày 28/4, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) Việt Nam tổ chức lễ công bố trực tuyến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 2019 (Chỉ số PAPI).

Bảng tổng hợp Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2019

Theo Bảng tổng hợp Chỉ số PAPI , Đồng Tháp thuộc nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chỉ số cao nhất (gồm 16 tỉnh, thành phố), với 46,72 điểm – đứng thứ 2 cả nước (sau Bến Tre: 46,74 điểm).

Cụ thể kết quả điểm chỉ số thành phần là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở là 5,30 điểm; Công khai minh bạch là 5,79 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân là  4,75 điểm; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là 7,71 điểm; Thủ tục hành chính công là 7,35 điểm; Cung ứng dịch vụ công là 7,29 điểm; Quản trị môi trường là 4,94 điểm; Quản trị điện tử là 3,59 điểm.

Chỉ số PAPI là công cụ giám sát thực thi chính sách thường niên. Chỉ số PAPI tập trung thu thập ý kiến của người dân trên phạm vi toàn quốc qua khảo sát xã hội học với quy mô lớn nhất ở Việt Nam. Từ năm 2009 đến năm 2019, hơn 131.500 người dân được chọn ngẫu nhiên trên phạm vi toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công từ trải nghiệm tương tác trực tiếp với chính quyền các cấp.

T.T

Gửi bình luận của bạn